Odstąpienie od umowy
Data: dd.mm.rr
DANE SPRZEDAWCY
www.centrumelektroniki.pl
Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski i Rafał
Wlazłowski Sp. j.
ul. Korfantego 7
42-600
Tarnowskie Góry
sklep@centrumelektroniki.pl
DANE KLIENTA
Imię Nazwisko
Adrest
Email
telefon
ZAMÓWIENIE ID: ...................
DATA ZAWARCIA UMOWY/ODEBRANIA TOWARU: dd.mm.rrrr.
FORMA ZWROTU PŁATNOŚCI: ....................


 
Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy na podstawie Art. 7 "Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie następujących rzeczy:
 
DANE TOWARÓW
L.p. Nazwa Ilość
1 ....................................................


 
.......................................................................................
Podpis klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Newsletter

Promocje

Aktualnie brak promocji